Fotorelacja i wideo z aukcji obrazów pod hasłem "RATUJMY KLASZTOR!" 10 grudnia 2011r.


Fotorelacja z aukcji. 10 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przy ul. Dominikańskiej 16 w Sieradzu odbyła się aukcja obrazów pod hasłem ?RATUJMY KLASZTOR!?, z której dochód przeznaczony jest na renowację najstarszego zabytku architektonicznego Sieradza - trzynastowiecznego klasztoru podominikańskiego, będącego od 1922 roku siedzibą Zgromadzenia.

Wideo z aukcji dzięki Sieradzkiej Telewizji Regionalnej.Prace plastyczne przekazane na licytację pochodziły z darów III i IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego zatytułowanego ?Sieradzkie impresje?; przedstawiają sam klasztor, Sieradz oraz okolice naszego miasta. Autorami są artyści z regionu sieradzkiego (Sieradza, Zduńskiej Woli, Widawy, Łasku) oraz z odleglejszych stron kraju: Kazimierza Dolnego, Malborka, Mysłowic, Krakowa i Warszawy.

Planowana aukcja była rezultatem wielkiej determinacji sieradzkich Urszulanek w dziele pozyskiwania środków na renowację klasztoru i umiejętności angażowania dla tej wielkiej sprawy władz miasta i mieszkańców Sieradza, a także pomocy artystów, którzy ofiarowali na ten szczytny cel wspaniałe prace malarskie.

Aukcję poprzedził koncert sieradzkiego chóru "Cantilena".

W czasie aukcji została zakupiona większość wystawionych prac. Uzyskano
kwotę 17.500 zł i jest to najwyższa kwota w historii dotychczasowych
aukcji.

Organizatorzy: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu oraz Biuro
Wystaw Artystycznych w Sieradzu dziękują wszystkim biorącym udział w
akcjii ratowania klasztoru sieradzkiego.